TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 19/8/2019

  • Bản tin 18h VTV8 ngày 19/8/2019 với nội dung: Tiếp tục nhân rộng các điển hình làm theo lời bác; Mở cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia...