TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 21/10/2019

  • Bản tin 18h VTV8 - 21/10/2019 với những nội dung đáng chú ý: Khai mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14; Khó xử lý tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng...