TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 24/5/2019

  • Bản tin 18h VTV8 - 24/5/2019 với nội dung: Giải tỏa khu vực nuôi thủy sản trái phép trên đầm Ô Loan; Bất cập hệ thống xử lý nước thải tại Hội An...