TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 29/10/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 29/10/2016 với nội dung chính sau: Án mạng tại phòng trọ ở Đà Nẵng; Tiềm ẩn thực phẩm không an toàn trong trường học...