TV& VIDEO

Bản tin 9h - 06/9/2016

  • Bản tin 9h ngày 06/9 với nội dung đáng chú ý: Tổng thống Pháp thăm Việt Nam; Đằng sau hiện tượng bán tàu cá ở vùng biển.