TV& VIDEO

Bản tin 9h VTV8 - 08/11/2018

  • Bản tin 9h VTV8 ngày 08/11/2018 với những nội dung chính: Hôm nay khai mạc hội nghị quốc tế về Biển Đông; Đường dây lừa đảo chế độ chính sách;...