TV& VIDEO

Bản tin 9h VTV8 - 14/11/2017

  • Bản tin 9h VTV8 - 14/11/2017 với nội dung chính sau: Trở lại con đường tuổi 20; Thuyền viên bị bắt cóc tại Philippines đã về Việt Nam...