TV& VIDEO

Bản tin giá cả thị trường - 13/6/2018

  • Bản tin giá cả thị trường ngày 13/6/2018 với những nội dung chính: Khách Việt Nam đến Nga xem bóng đá tăng; Thu hồi 4 sản phẩm công ty hóa mỹ phẩm Mỹ Hào;...