TV& VIDEO

Bản tin giá cả thị trường - 14/6/2018

  • Bản tin giá cả thị trường - 14/6/2018 với nội dung: Ngư dân Quảng Nam Khánh Hòa khó khăn vụ cá nam; Sức tiêu thụ ti vi tăng cao mùa World Cup 2018...