TV& VIDEO

Chào ngày mới - 08/6/2016

  • Chào ngày mới ngày 08/6 với những nội dung đáng chú ý: Cần thiết đào tạo kỹ năng cứu đuối trong dạy bơi; Ngày đầu tiên tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2016 tại Đà Nẵng; Ký họa chân dung phố cổ;