TV& VIDEO

Chào ngày mới - 27/4/2016

  • Chào ngày mới ngày 27/4 với những nội dung đáng chú ý: Ngư dân Đà Nẵng chịu ảnh hưởng vụ cá chết; Nhức nhối tình trạng lao động trẻ em tại Myanmar; Xích lô chạy bằng năng lượng mặt trời...