TV& VIDEO

Kinh tế - Thị trường - 12/9/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 12/9/2016 với những nội dung chính sau: Hỗ trợ ngư dân tiêu thụ Hải Sản trước bão; Mastercard đối mặt với án phạt kỷ lục tại Anh...