TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kinh tế - Thị trường - 24/3/2016

  • Kinh tế - Thị trường ngày 24/3/2016 gồm một số tin chính đáng chú ý sau: Từ 25/3 Việt Nam áp thuế tự vệ với sản phẩm bột ngọt nhập khẩu; Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 tăng mạnh; Việt Nam là động lực tăng trưởng kinh tế trong Asean...