TV& VIDEO

Thời sự 11h30 VTV8 - 07/8/2020

  • Thời sự 11h30 VTV8 - 07/8/2020 với nội dung: Đồng tâm hiệp lực phòng chống covid 19; Mỹ gỡ bỏ lệnh cảnh báo đi lại toàn cầu...