TV& VIDEO

Thời sự 11h30 VTV8 - 17/11/2020

  • Thời sự 11h30 VTV8 - 17/11/2020 với những nội dung đáng chú ý: Đà Nẵng tiếp nhận hồ sơ thuê nhà ở xã hội; Tan hoàng bờ biển Cửa Đại, Hội An...