TV& VIDEO

Thời sự 11h30 VTV8 - 19/5/2020

  • Thời sự 11h30 VTV8 ngày 19/5/2020 với nội dung chính: Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lính Trường Sa học bác;...