TV& VIDEO

Thời sự 11h30 VTV8 - 19/9/2020

  • Thời sự 11h30 VTV8 - 19/9/2020 với nội dung: Miền Trung khắc phục hậu quả mưa bão; Bài học về huy động sức dân của các cấp Ủy Đảng...