TV& VIDEO

Thời sự 11h30 VTV8 - 20/5/2020

  • Thời sự 11h30 VTV8 - 20/5/2020 với nội dung: Khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; Cấp thiết xây dựng cảng neo đậu tàu cấp vùng...