TV& VIDEO

Thời sự 18h VTV8 - 03/6/2020

  • Thời sự 18h VTV8 - 03/6/2020 với nội dung: Công khai gói an sinh xã hội 62.000 tỉ đồng; Nóng tình trạng khai thác gỗ trái phép tại Hà Tĩnh...