TV& VIDEO

Thời sự 18h VTV8 - 08/02/2020

  • Thời sự 18h VTV8 - 08/02/2020 với nội dung: Làm tốt phòng dịch không để tác động tới du lịch; 57 tỉnh, thành kéo dài thời gian cho học sinh nghỉ học...