TV& VIDEO

Thời sự 18h VTV8 - 08/8/2020

  • Thời sự 18h VTV8 ngày 08/8/2020 với nội dung chính: Ngày đẩu dỡ bỏ phong toả bệnh viện C Đà Nẵng;...