TV& VIDEO

Thời sự 18h VTV8 - 12/02/2020

  • Thời sự 18h VTV8 ngày 12/02/2020 với nội dung chính: Phê chuẩn 2 hiệp định giữa Việt Nam và EU; Số ca nhiễm Covid - 19 tại Trung Quốc giảm;...