TV& VIDEO

Thời sự 18h VTV8 - 15/7/2020

  • Thời sự 18h VTV8 - 15/7/2020 với nội dung: Lưu học sinh Campuchia quay trở lại Việt Nam; Phú Yên đẩy nhanh tiến độ thị công hồ chứa nước Mỹ Lâm