TV& VIDEO

Thời sự 18h VTV8 - 18/5/2020

  • Thời sự 18h VTV8 - 18/5/2020 với nội dung: Quảng Ngãi tăng cường chống dịch covid 19 tại cảng biển; Khô hạn nặng ở huyện Đơn Dương, Lâm Đồng...