TV& VIDEO

Thời sự 18h VTV8 - 20/11/2020

  • Thời sự 18h VTV8 - 20/11/2020 với những nội dung đáng chú ý: Ngày Nhà giáo Việt Nam ở nơi lũ dữ đi qua; Anh tăng ngân sách quốc phòng...