TV& VIDEO

Thời sự 18h VTV8 - 21/10/2020

  • Thời sự 18h VTV8 ngày 21/10/2020 với nội dung chính: San sẻ yêu thương đến đồng bào miền Trung; Đường sắt Bắc - Nam sẵn sàng vận chuyển hàng cứu trợ;...