TV& VIDEO

Tin cuối ngày - 07/10/2017

  • Tin cuối ngày - 07/10/2017 với nội dung chính sau: Ông Trương Quang Nghĩa làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Đà Nẵng kiểm tra vệ sinh môi trường, chuẩn bị APEC...