TV& VIDEO

Tin cuối ngày - 12/10/2017

  • Tin cuối ngày - 12/10/2017 với nội dung chính sau: Mưa lũ gây thiệt hại lớn ở các tỉnh phía Bắc; Quảng Nam kiểm tra bệnh bạch hầu ở Nam Trà My...