TV& VIDEO

Tin cuối ngày - 12/6/2018

  • Tin cuối ngày ngày 12/6 với nội dung đáng chú ý: Quốc hội thông qua một số Luật và Nghị quyết; Quảng Nam lập lý lịch rừng để bảo vệ rừng;...