TV& VIDEO

Đà Nẵng có hơn 300 cán bộ lớn tuổi thuộc đối tượng khuyến khích thôi việc sớm

VTV8Cập nhật 08:38 ngày 12/07/2018

Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

VTV.vn - HĐND TP Đà Nẵng sẽ biểu quyết để thông qua nghị quyết khuyến khích cán bộ xin nghỉ việc sớm để tạo điều kiện bố trí cán bộ trẻ.

Trong ngày làm việc thứ hai của HĐND Đà Nẵng, dự thảo về chính sách hỗ trợ từ 100 đến 200 triệu đồng tuỳ vào chức vụ, nhằm khuyến khích cán bộ Đà Nẵng xin nghỉ việc đã được đưa ra bàn luận.

Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng - cho biết, qua rà soát đội ngũ cán bộ lớn tuổi trong đối tượng thuộc chính sách này, toàn thành phố có 316 cán bộ, lãnh đạo đủ điều kiện. Trong đó, khối Đảng có 69 người, khối chính quyền là 178 người. Khối đơn vị sự nghiệp là 69 người.

Ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND Đà Nẵng cho biết sau khi thảo luận, nếu nhất trí thì HĐND TP sẽ có biểu quyết thông qua nghị quyết này vào hôm nay (12/7).

Trước đó, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng đã hoàn thành dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện nghỉ công tác để bố trí cán bộ và trình tại kỳ họp HĐND.

Đối tượng áp dụng có tuổi đời trên 55 với nam và trên 50 với nữ gồm cán bộ chủ chốt (cấp trưởng, cấp phó) của Thành ủy, HĐND, UBND; cấp trưởng, cấp phó các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp TP thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội cấp thành phố đang hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,5 trở lên so với mức lương cơ sở; trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội cấp quận, huyện, đang hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,3 trở lên so với mức lương cơ sở.

Cán bộ xin thôi việc sẽ được hưởng chế độ chung theo quy định tại Nghị định số 46 của Chính phủ đồng thời còn được hưởng chế độ, chính sách hỗ trợ theo chức danh đang giữ với mức từ 100 đến 200 triệu đồng.