TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 12/8/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 - 12/8/2019 với những nội dung đáng chú ý: Xây dựng kế hoạch phát triển KTXH và đầu tư công; Gia tăng người nước ngoài vi phạm giao thông...