TV& VIDEO

Bản tin 18h VTV8 - 03/01/2018

  • Bản tin 18h VTV8 ngày 03/01/2018 với nội dung: Hỗ trợ vốn khôi phục sản xuất sau bão; Hội đồng bảo an liên hợp quốc có 6 thành viên mới...