TV& VIDEO

Công nghiệp hóa - Trụ cột phát triển kinh tế của Quảng Ngãi

Kim Dung, Hữu ThịnhCập nhật 17:30 ngày 17/10/2020

VTV.vn -Phát triển công nghiệp không chỉ đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của Quảng Ngãi, mà còn tạo đà cho các ngành kinh tế khác phát triển và góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Dự thảo Báo cáo chính trị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại Hội đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 19 cho thấy: Lựa chọn phát triển công nghiệp là một trong 3 nhiệm vụ đột phá của Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 là hoàn toàn đúng đắn. Năm 2020 này, mặc dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh vẫn tăng 4,5% so với năm trước. Phát triển công nghiệp không chỉ đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của Quảng Ngãi, mà còn tạo đà cho các ngành kinh tế khác phát triển và góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

5 năm trước, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi xác định công nghiệp là trụ cột phát triển. Hàng loạt chính sách như ưu đãi giá thuê đất, hỗ trợ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng được áp dụng, nhờ vậy đến nay đã có trên 600 dự án trong và ngoài nước được đầu tư, tổng vốn lên đến 257 nghìn tỷ đồng.

Báo cáo chính trị sẽ trình Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XX, Quảng Ngãi tiếp tục xác định giá trị công nghiệp - dịch vụ chiếm tỷ trọng 2/3 trong tổng sản phẩm nền kinh tế, trong đó lọc hóa dầu, công nghiệp nặng, công nghiệp chế biến tiếp tục được ưu tiên phát triển. Giải pháp để thực hiện mục tiêu này là huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, cải cách hành chính.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!